Schéma vzdelávania

Podmienky absolvovania kurzov:

  • Kurz Audítor KB je nadstavbou nad kurzy Manažér KB-1 a KB-2 a nie je možné ho absolvovať samostatne.
  • Certifikačnú skúšku je možné absolvovať aj bez účasti na kurzoch, ale nie je to odporúčané.
  • Pre účasť na certifikačnej skúške nestačí absolvovanie kurzov, je potrebné splniť aj podmienky praxe a vzdelania uvedené na stránkach www.cybercompetence.sk.
  • Ak si nie ste istý, ktorý kurz je pre Vás vhodný ozvite sa nám na vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Typická distribúcia kvalifikácií

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ Laici Odborní zamestnanci Manažéri IT manažéri Informatici Špecialisti KB Manažéri KB Audítori KB
Znalosť vybraných základných pojmov a ich významu
Použitie mechanizmov a procesov v bezpečnostných riešeniach
Legislatíva, súlad a etika ochrany údajov
Implementácia a uplatňovanie bezpečnostných mechanizmov a riešení
Návrh bezpečnostných mechanizmov a riešení
Návrh stratégií a analýza bezpečnostných mechanizmov a riešení
Posudzovanie zhody a efektivity procesov, bezpečnostných mechanizmov a riešení
PRÍSLUŠNÝ KURZ Prehľad KB Základy KB Manažér KB Audítor KB