Schéma vzdelávania

Podmienky absolvovania kurzov:

  • Kurz Audítor KB je nadstavbou nad kurzy Manažér KB-1 a KB-2 a nie je možné ho absolvovať samostatne.
  • Certifikačnú skúšku je možné absolvovať aj bez účasti na kurzoch, ale nie je to odporúčané.
  • Pre účasť na certifikačnej skúške nestačí absolvovanie kurzov, je potrebné splniť aj podmienky praxe a vzdelania uvedené na stránkach www.cybercompetence.sk
.V príprave
.Certifikačná skúška

Typická distribúcia kvalifikácií

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ Laici Odborní zamestnanci Manažéri IT manažéri Informatici Špecialisti KB Manažéri KB Audítori KB
Znalosť vybraných základných pojmov a ich významu
Použitie mechanizmov a procesov v bezpečnostných riešeniach
Legislatíva, súlad a etika ochrany údajov
Implementácia a uplatňovanie bezpečnostných mechanizmov a riešení
Návrh bezpečnostných mechanizmov a riešení
Návrh stratégií a analýza bezpečnostných mechanizmov a riešení
Posudzovanie zhody a efektivity procesov, bezpečnostných mechanizmov a riešení
PRÍSLUŠNÝ KURZ Prehľad KB Základy KB Manažér KB Audítor KB