Dĺžka kurzu: 2 dni
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko a/alebo online
Cieľ kurzu: Cieľom školenia je objasniť členom špecialistom na informačnú bezpečnosť požiadavky normy ISO/IEC 27001:2022 so zameraním na nové a zmenené požiadavky oproti predošlej verzii normy a zároveň vysvetliť rôzne možnosti a spôsoby implementácie týchto požiadaviek v organizáciách.

Tento kurz je súčasťou širšieho kurzu Interný audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2022 (prvé dva dni z troch dní). Ak máte preto záujem sa stať interným audítorom, stačí sa zúčastniť vyššieuvedeného kurzu interného audítora.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.

Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 550,00 €. Nie sme platiteľmi DPH.