Činnosti Kompetenčného centra

Spájame slovenskú komunitu a tvoríme štandardy pre posudzovanie, vzdelávanie a európske projekty v kybernetickej bezpečnosti. Naša činnosť zahŕňa národnú koordináciu, vzdelávanie, posudzovanie zhody a expertné činnosti v kybernetickej bezpečnosti.

Národná koordinácia

 • Platforma pre spoluprácu verejného, súkromného a akademického sektora
 • Národné odvetvové, technologické a výskumné centrum kybernetickej bezpečnosti
 • Podpora vedeckej, výskumnej činnosti a vývoja v kybernetickej bezpečnosti a informačno-komunikačných technológiách

Posudzovanie zhody

 • Audit kybernetickej bezpečnosti

 • Certifikácia osôb pre roly audítor a manažér kybernetickej bezpečnosti

 • Certifikácia výrobkov, procesov a služieb kybernetickej bezpečnosti

 • Posudzovanie technických prostriedkov podľa Zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností

 • Merania nežiadúceho elektromagnetického vyžarovania a zónové merania

Vzdelávanie

 • Vzdelávacie programy pre manažérov a audítorov kybernetickej bezpečnosti

 • Zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti v širokej verejnosti

Expertíza

 • Znalecká činnosť podľa Zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

 • Konzultácie v kybernetickej bezpečnosti, ochrane utajovaných skutočností a dôveryhodných služieb

Služby

Služby Kompetenčného centra zahŕňajú široké profesionálne portfólio auditu, konzultačných služieb a certifikácie osôb, produktov a manažérskych systémov.

Prehľad školení kybernetickej bezpečnosti Kalendár vzdelávania