Postup pri certifikácii Audítora kybernetickej bezpečnosti

Kompetenčné centrum ako orgán posudzovania zhody je akreditované na certifikáciu audítorov kybernetickej bezpečnosti podľa ISO/IEC 17024.

Postup pre záujemcov o certifikáciu audítora kybernetickej bezpečnosti je nasledovný: