Postup pri re-certifikácii Audítora kybernetickej bezpečnosti

Kompetenčné centrum ako orgán posudzovania zhody je akreditované na certifikáciu audítorov kybernetickej bezpečnosti podľa ISO/IEC 17024.

Postup pre záujemcov o re-certifikáciu audítora kybernetickej bezpečnosti, certifikovaného KCCKB, je nasledovný: