Certifikácia osôb

V súčasnosti je možné certifikovať audítorov kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti, a podľa certifikačnej schémy overovania odbornej spôsobilosti audítora kybernetickej bezpečnosti. Akreditácia je vydaná v súlade s STN EN ISO/IEC 17024.

Publikovaná je tiež certifikačná schéma overovania odbornej spôsobilosti manažéra kybernetickej bezpečnosti. Akreditačný proces aktuálne prebieha.

V prípade záujmu o viac informácií o postupe pre získanie certifikátu audítora KB kliknite TU.