Komunita kybernetickej bezpečnosti

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/887 ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier je povinnosťou každého členského štátu zriadiť národné koordinačné centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré bude  súčasťou európskej siete.

Slovenská republika sa aktívne zapojila už do prípravy legislatívy a v roku 2020 vzniklo Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, čím sa zaradila do prvej päťky štátov Únie, ktoré zriadili organizáciu s parametrami národného koordinačného centra.

Úlohy Národného koordinačného centra v Slovenskej republike (NCC) z poverenia Národného bezpečnostného úradu podľa § 5 ods. 1 písm. z) zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti plní Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

Jednou z kľúčových úloh NCC bude poskytovanie finančnej podpory tretím stranám z grantov udeľovaných Európskym kompetenčným centrom.

Národné koordinačné centrum bude posudzovať žiadosti subjektov so sídlom v členskom štáte o začlenenie do komunity. Viac informácií na webovom sídle komunity: https://kyberkomunita.sk