Nominácie do ECSC 2022

Nomináciu tímu zastupujúceho Slovenskú republiku v každoročnom celoeurópskom kole ECSC vykonáva Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Národný tím bude vytvorený na základe výsledkov národných súťaží, akými bola v roku 2021 súťaž Guardians a v roku 2022 je kyberbezpečnostná hra Cybergame, ktorá začína 1.marca 2022 a Kybersúťaž.

Nasledujúce celoeurópske kolo ECSC sa uskutoční 13.-16. septembra 2022 vo Viedni.

Cybergame 2022 

CyberGame je cvičenie pre študentov, talentovaných hráčov, programátorov aj profesionálov rôznej úrovne. Hráči si tu môžu vyskúšať riešenie incidentov, analýzu škodlivého kódu či informačných zdrojov a tak zistiť, čo všetko obnáša práca bezpečnostných špecialistov.

Odborným garantom hry je Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti, ročník 2021/2022Kybersúťaž

AFCEA Slovakia, slovenská pobočka AFCEA international  spolu s odbornými partnermi organizujú v školskom roku 2021/2022
druhý ročník celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti.

Súťaž je určená študentom vo veku od 16 do 21 rokov. Finálové kolo súťaže sa uskutoční v druhom štvrťroku 2022.

Odbornými garantmi súťaže sú Pracovná skupina kybernetickej bezpečnosti AFCEA, partneri zo súkromného sektora a ďalší partneri, najmä vysoké školy SR a profesijné a neziskové organizácie. 

Guardians 2021

Kyberbezpečnostná hra Guardians je otvorená pre študentov, bezpečnostných profesionálov, firemné tímy aj nadšencov IT. Slúži ako tréningová platforma, vytvára priestor na vyhľadávanie talentov a otvára záujemcom svet  kybernetickej bezpečnosti.

Profesionálny turnaj Guardians pripravujú slovenskí bezpečnostní odborníci zo spoločnosti Binary Confidence už piaty rok a hlavným motívom sú bezpečnostné udalosti vo svete.