Formy vzdelávania – školenia

VIAC TEORETICKÉ – ZNALOSTI VIAC PRAKTICKÉ – ZRUČNOSTI

PREDNÁŠKA

 • Výklad z prezentácie, na konci niekoľko otázok
 • Vhodné pre veľké auditórium, prezenčné/online
 • Príklad: konferencie
 • Rozsah: 0,2-2 hod
 • Ako prednáška, ale pre uzavretú skupinu ľudí
 • Prednáška a diskusia na konci, pomer cca.: 85/15
 • Príklad: Organizácia potrebuje pochopiť legislatívu KB
 • Rozsah: 0,5-1 deň
 • Interaktívne vzdelávanie skupiny max 12-15 úč.
 • Teoretický výklad s diskusiami a cvičeniami, pomer cca. 70:30
 • Verejné/inhouse, online/prezenčné
 • Rozsah: 1-3 dni
 • Spoločná práca na špecifickú tému (skupiny, simulácie)
 • Teoretická/praktická časť pomer 20/80
 • Najmä inhouse
 • Príklad: Ako spraviť analýzu rizík
 • Rozsah: 1 deň

TRÉNING

 • Simulácia konkrétneho prípadu
 • Praktické, min. teórie
 • Najmä inhouse
 • Príklad: Riadenie KBI na konkrétnej technológii
PRIDANÁ HODNOTA ŠKOLENIA
PREDNÁŠKA
 • Výklad z prezentácie, na konci niekoľko otázok
 • Vhodné pre veľké auditórium, prezenčné/online
 • Príklad: konferencie
 • Rozsah: 0,2-2 hod
 • Ako prednáška, ale pre uzavretú skupinu ľudí
 • Prednáška a diskusia na konci, pomer cca.: 85/15
 • Príklad: Organizácia potrebuje pochopiť legislatívu KB
 • Rozsah: 0,5-1 deň
 • Interaktívne vzdelávanie skupiny max 12-15 úč.
 • Teoretický výklad s diskusiami a cvičeniami, pomer cca. 70:30
 • Verejné/inhouse, online/prezenčné
 • Rozsah: 1-3 dni
 • Spoločná práca na špecifickú tému (skupiny, simulácie)
 • Teoretická/praktická časť pomer 20/80
 • Najmä inhouse
 • Príklad: Ako spraviť analýzu rizík

TRÉNING
 • Simulácia konkrétneho prípadu
 • Praktické, min. teórie
 • Najmä inhouse
 • Príklad: Riadenie KBI na konkrétnej technológii

Uvedenú metodiku popisujúcu jednotlivé formy vzdelávania pripravilo Kompetenčné a certifikačné centrum KB v snahe jasne definovať pojmy ako workshop, kurz, seminár, a pod., ktoré sa bežne používajú vo vzdelávaní dospelých bez ich jasného obsahového vymedzenia.

Z uvedených školení Kompetenčné a certifikačné centrum KB poskytuje: Prednášky, Webináre, Kurzy a Workshopy.