Dôveryhodné služby

Dôveryhodnou službou sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu  (nariadenie eIDAS) rozumie elektronická služba:

  • vyhotovovania, overovania a validácie elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo elektronických časových pečiatok, elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky a certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia
  • vyhotovovania, overovania a validácie certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel
  • uchovávania elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia.

Kvalifikovaná dôveryhodná služba je dôveryhodná služba, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v nariadení eIDAS.

Informácie z oblasti dôveryhodných služieb zverejňované Komisiou EÚ

Odpovede na konkrétne otázky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe v oblasti dôveryhodných služieb uvádza Národný bezpečnostný úrad vo svojich odborných stanoviskách.

Politiky

NázovVelkosťTyp súboruLinka
Certifikačná politika pre kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok552 kBpdf
Certifikát časovej pečiatky3 kBzip
Politika poskytovania dôveryhodných služieb367 kBpdf