Akreditácie

NázovVelkosťTyp súboruLinka
Autorizácia podnikateľa vydaná podľa § 59 zákona č. 215/2004 z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov854 kBpdf
Osvedčenie o akreditácii podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 vykonávať certifikáciu systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001: 20131711 kBpdf
Osvedčenie o akreditácii podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 vykonávať certifikáciu systémov manažérstva IT služieb podľa ISO/IEC 20000-1: 20181719 kBpdf
Osvedčenie o akreditácii podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 vykonávať certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001: 20153102 kBpdf
Osvedčenie o akreditácii podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 vykonávať certifikáciu systémov manažérstva plynulého podnikania podľa ISO 22301: 20193093 kBpdf
Osvedčenie o akreditácii podľa ISO/IEC 17024- 2012 vykonávať certifikáciu audítorov a manažérov kybernetickej bezpečnosti3,24 MBpdf
Potvrdenie o akreditácii vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov72 kBpdf