Certifikačná skúška Audítor KB

Dĺžka skúšky: 150 minút a 100 otázok
Forma skúšky: Online so vzdialeným dohľadom supervízora
Cieľ skúšky: Kandidátov, ktorí splnia vstupné podmienky, otestovať akreditovanou certifikačnou skúškou, a v prípade jej úspešného  absolvovania vystaviť Certifikát Audítora kybernetickej bezpečnosti v zmysle Vyhlášky NBÚ č. 493/2022.
Cena skúšky: Cena za absolvovanie certifikačnej skúšky je 500,00 €. Nie sme platiteľmi DPH.

Prínosy skúšky

 • Komplexné preskúšanie znalostí kandidáta zamerané na výkon roly audítora kybernetickej bezpečnosti.
 • V prípade úspešného absolvovania skúšky získanie Certifikátu Audítora kybernetickej bezpečnosti v zmysle Vyhlášky NBÚ č. 436/2019.

Pre koho je skúška určená

 • Absolventi kurzu Audítor KB
 • Existujúci manažéri a audítori kybernetickej bezpečnosti
 • Záujemci o výkon profesie audítora kybernetickej bezpečnosti v zmysle Vyhlášky NBÚ č. 493/2022

Podmienky účasti na skúške

 • Pre účasť na skúške je nutné splniť kvalifikačné kritériá. Postup podania prihlášky na certifikačný test je popísaný TU.
 • Pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky rozhodne odporúčame absolvovať kurzy Manažér KB-1 (Riadenie KB), Manažér KB-2 (Prevádzka KB) a Audítor KB.

Garancie, kvalita a výhody

 • Kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti je držiteľom akreditácie SNAS (Slovenská národná akreditačná služba) na certifikáciu osôb – Audítor kybernetickej bezpečnosti

Upozornenie

 • Pre účasť na certifikačnej skúške “Audítor kybernetickej bezpečnosti” je nutné splniť kvalifikačné kritériá – viď Prihláška na skúšku.

Metodika skúšky

 • Certifikačná skúška sa realizuje online formou so vzdialeným dohľadom supervízora. Nie je povolené používať akékoľvek materiály, elektronické pomôcky  a pod. (Close book).
 • Skúška má 100 otázok, kandidát musí dosiahnuť min. 70%, t.j. 70 správnych odpovedí pre získanie certifikátu Audítora KB.
 • Na každú otázku je správna iba jedna odpoveď.
 • Časový rozsah skúšky na 100 otázok je 150 minút (t.j. 1,5 min./otázka).

Obsah skúšky

Tematické okruhy, z ktorých sa skúška skladá sú nasledovné:

Doména % obsahu
Auditné postupy 28%
Bezpečnosť OT/SCADA 2%
Bezpečnosť prevádzky IT 13%
IT architektúra 12%
Legislatíva a štandardy 3%
Personálna bezpečnosť 2%
Riadenie dodávateľov 1%
Riadenie hrozieb a rizík 5%
Riadenie informačnej bezpečnosti 5%
Riadenie IT služieb 4%
Riadenie kontinuity činností 4%
Riešenie incidentov 1%
Riadenie obchodných procesov 18%
Testovanie bezpečnosti 1%
Vývoj systémov 1%