Certifikačná skúška Manažér KB

Dĺžka skúšky: 150 minút a 100 otázok
Forma skúšky: Online so vzdialeným dohľadom supervízora
Cieľ skúšky: Kandidátov, ktorí splnia vstupné podmienky, otestovať akreditovanou certifikačnou skúškou, a v prípade jej úspešného  absolvovania vystaviť Certifikát Manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. 69/2018 Z.z o kybernetickej bezpečnosti.
Cena skúšky: Cena za absolvovanie certifikačnej skúšky je 300,00 €. Nie sme platiteľmi DPH.

Prínosy skúšky

 • Komplexné preskúšanie znalostí kandidáta zamerané na výkon roly manažéra kybernetickej bezpečnosti.
 • V prípade úspešného absolvovania skúšky získanie Certifikátu Manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. 69/2018 Z.z o kybernetickej bezpečnosti.

Pre koho je skúška určená

 • Absolventi kurzu Manažér KB-1 a Manažér KB-2.
 • Existujúci a novoustanovení manažéri kybernetickej bezpečnosti.
 • Záujemci o výkon rolu Manažéra kybernetickej bezpečnosti všeobecne.
 • Manažéri informačnej bezpečnosti podľa rady noriem ISO/IEC 27000
 • Data Protection Officieri.

Podmienky účasti na skúške

 • Pre účasť na skúške je nutné splniť kvalifikačné kritériá. Postup podania prihlášky na certifikačný test je popísaný TU.
 • Pre úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky rozhodne odporúčame absolvovať kurzy Manažér KB-1 (Riadenie KB), Manažér KB-2 (Prevádzka KB).

Garancie, kvalita a výhody

 • Kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti je držiteľom akreditácie SNAS (Slovenská národná akreditačná služba) na certifikáciu osôb – Manažér kybernetickej bezpečnosti v zmysle požiadavky právnych noriem SR.

Upozornenie

 • Pre účasť na certifikačnej skúške “Manažér kybernetickej bezpečnosti” je nutné splniť kvalifikačné kritériá – viď Prihláška na skúšku.

Metodika skúšky

 • Certifikačná skúška sa realizuje online formou so vzdialeným dohľadom supervízora. Nie je povolené používať akékoľvek materiály, elektronické pomôcky  a pod. (Close book).
 • Skúška má 100 otázok, kandidát musí dosiahnuť min. 70%, t.j. 70 správnych odpovedí pre získanie certifikátu Manažéra KB.
 • Na každú otázku je správna iba jedna odpoveď.
 • Časový rozsah skúšky na 100 otázok je 150 minút (t.j. 1,5 min./otázka).

Obsah skúšky

Tematické okruhy, z ktorých sa skúška skladá sú nasledovné:

Doména
Bezpečnosť OT/SCADA
Bezpečnosť prevádzky IT
IT architektúra
Legislatíva a štandardy
Personálna bezpečnosť
Riadenie dodávateľov
Riadenie hrozieb a rizík
Riadenie informačnej bezpečnosti
Riadenie IT služieb
Riadenie kontinuity činností
Riešenie incidentov
Riadenie obchodných procesov
Testovanie bezpečnosti
Vývoj systémov