Digitálna Európa

Centrálny program Európskej únie, ktorého cieľom je zrýchliť obnovu a riadenie digitálnej transformácie Európy.

Nový program financovania Digitálna Európa na roky 2021 – 2027 podporuje digitalizáciu ekonomík a spoločností Únie. Predstavuje rozsiahlu implementáciu kľúčových digitálnych technológií, akými sú napríklad aplikácie umelej inteligencie a najmodernejšie nástroje kybernetickej bezpečnosti. Európskym podnikom, najmä malým a stredným, pomôže využívať obrovské príležitosti digitálnej transformácie, rozšíriť činnosti a získať konkurenčnú výhodu. 

Realizácia programu bude mať významný vplyv na preklenutie digitálnej priepasti, aby všetci obyvatelia mali možnosť získať zručnosti a znalosti potrebné na plnohodnotnú realizáciu v digitalizovanej spoločnosti. Vzniká tak priestor na vyššiu profesionalizáciu, kde sa zohľadňuje rodová vyváženosť, najmä pokiaľ ide o vysokovýkonnú výpočtovú techniku, cloud computing, big data a kybernetickú bezpečnosť.

Program Digitálna Európa poskytuje finančné prostriedky na projekty v piatich kľúčových oblastiach vo všetkých segmentoch a odvetviach hospodárstva a naprieč spoločnosťou

  • superpočítače,
  • umelá inteligencia,
  • kybernetická bezpečnosť,
  • pokročilé digitálne zručnosti,
  • zabezpečenie širokého využívania digitálnych technológií.

Z financovania projektov zahŕňajúcich vysokovýkonnú výpočtovú techniku vyplynú benefity najmä pre zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť. V rámci programu sa bude podporovať odborná príprava v oblasti pokročilých digitálnych zručností pre pracovníkov a študentov, pre malé a stredné podniky a orgány verejnej správy.

Financovanie takouto formou pomôže zabezpečiť pre občanov jednoduchý, dôveryhodný a bezproblémový prístup k digitálnym verejným službám, napríklad zlepšením interoperability verejných služieb v celej Únii.