Európska súťaž (ECSC)

Pripájame Slovensko na mapu The European Cybersecurity Challenge

Prémiovú súťaž The European Cybersecurity Challenge organizuje Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), aby inšpirovala a povzbudila mladých ľudí. Podujatie spája talenty celej Európy do siete, kde môžu navzájom spolupracovať  aj súťažiť.

Účastníci riešia úlohy v doménach, akými sú zabezpečenie webu a siete, mobilné zabezpečenie, kryptomeny, reverzné inžinierstvo a digitálna kriminalistika. Jednotlivci aj tímy sa môžu do súťaže zapojiť cez kontaktný bod v členskej krajine, ktorá koordinuje súťaž na národnej úrovni a nominuje reprezentantov do európskeho finále.

Na základe nominácie NBÚ je na Slovensku oficiálnym národným kontaktným bodom súťaže The European Cybersecurity Challenge Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

Cieľom súťaže The European Cybersecurity Challenge (ECSC) je povzbudzovať mladých ľudí, aby smerovali kariéru do takej trendovej oblasti, akou sa kybernetická bezpečnosť stáva, budovať ich schopností a zručností a zároveň vytvoriť atraktívny priestor, kde sa stretnú s priateľmi aj budúcimi zamestnávateľmi.

Kompetenčné centrum je členom riadiaceho výboru súťaže (ECSC Steering Committee). Súťaž podporuje Európska komisia a členské štáty EÚ. V širšom kontexte súťaž vychádza z európskej stratégie kybernetickej bezpečnosti.

Národný tím, ktorý bude reprezentovať Slovenskú republiku na súťaži ECSC 2022