Kurzy a workshopy

Základné školenia

KURZ

Prehľad kybernetickej bezpečnosti

320,00 €

KURZ

Základy kybernetickej bezpečnosti

390,00 €

Expertné školenia

KURZ

Manažér KB-1

690,00 €

KURZ

Manažér KB-2

690,00 €

KURZ

Audítor KB

690,00 €

Špecializované školenia

KURZ A WORKSHOP

Klasifikácia informácií a kategorizácia systémov a sietí

690,00 €

KURZ A WORKSHOP

Riadenie rizík v KB

690,00 €

KURZ A WORKSHOP

Kurz a workshop Riadenie kontinuity činností v KB

690,00 €

KURZ A WORKSHOP

Kurz a workshop Riadenie dodávateľov a tretích strán

390,00 €

Infromačná bezpečnosť

KURZ

Interný audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2022

750,00 €

KURZ

Výklad normy ISO/IEC 27001:2022

550,00 €