Dĺžka aktivity: 2 dni (prvý deň kurz, druhý deň workshop)
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko
Cieľ aktivity: Cieľom špecializovaného kurzu spojeného s workshopom je poskytnúť účastníkom (najmä Manažérom KB), podrobné znalosti a základné zručnosti potrebné pre analýzu a riadenie rizík (nielen) v kybernetickom priestore v zmysle platných právnych predpisov, metodických usmernení regulátora a technických noriem.
Túto vzdelávaciu aktivitu poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena aktivity: Cena za účastníka aktivity je 690,00 €. Nie sme platiteľmi DPH.