Dĺžka aktivity: 2 dni (prvý deň kurz, druhý deň workshop)
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko
Cieľ aktivity: Cieľom špecializovaného kurzu spojeného s workshopom je rozšíriť znalosti a získať základné zručnosti riadenia kontinuity a vybraných oblastí kybernetickej bezpečnosti (KB) pre úspešný výkon roly Manažéra KB, Špecialistu KB a/alebo Manažéra riadenia kontinuity.
Túto vzdelávaciu aktivitu poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena aktivity: Cena za účastníka aktivity je 690,00 €. Nie sme platiteľmi DPH.