Dĺžka aktivity: 1 deň (doobeda kurz, poobede workshop)
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 9
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko
Cieľ aktivity: Poskytnúť podrobné znalosti a postupy v procesoch riadenia dodávateľov a tretích strán na úrovni potrebnej pre úspešný výkon roly Manažéra KB a plnenie povinností pre oblasť riadenia kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami, najmä analýza rizík tretej strany, tvorba a revízia zmlúv s tretími stranami.
Túto vzdelávaciu aktivitu poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena aktivity: Cena za účastníka aktivity je 390,00 €. Nie sme platiteľmi DPH.