Základy kybernetickej bezpečnosti

320,00 

voľné

 

Dĺžka kurzu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Cieľ kurzu: Cieľom kurzu, určeného najmä pre IT a biznis manažérov, je vysvetliť terminológiu, princípy a poskytnúť základné odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 320 €. Nie sme platcami DPH.
Katalógové číslo: - Kategórie: Značka:

Prínosy kurzu

Účastníci kurzu získajú:

 • Znalosti potrebné na pochopenie významu kybernetickej bezpečnosti pre činnosť organizácie
 • Vedomosti potrebné na prehľad o jednotlivých oblastiach kybernetickej bezpečnosti
 • Schopnosť rozumieť jednotlivým rolám, a zodpovednosti zamestnancov organizácie vo vzťahu k informačným a komunikačným technológiám a kybernetickej bezpečnosti
 • Znalosť systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • Znalosti potrebné na pochopenie zraniteľností, hrozieb a rizík kybernetickej bezpečnosti
 • Schopnosť analyzovať požadovanú úroveň ochrany informačných aktív
 • Schopnosť porozumieť podstate bezpečnostných požiadaviek a bezpečnostných cieľov
 • Schopnosť porozumieť integrácii požiadaviek kybernetickej bezpečnosti do procesov a systémov organizácie
 • Schopnosť dohliadnuť na plnenie požiadaviek kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s IT službami, obstaraním, vývojom a prevádzkou informačných a komunikačných technológií

Pre koho je kurz určený

 • Odborníci s informatickým vzdelaním, zodpovední za vývoj systémov, správu IKT a poskytovanie IT služieb
 • Odborníci v oblasti ochrany údajov a riadenia bezpečnostných rizík
 • Pre záujemcov o kurzy Manažéra kybernetickej bezpečnosti, ktorí nemajú prax v informačnej, resp. kybernetickej bezpečnosti

Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov a laickú verejnosť.

Garancie, kvalita a výhody

Kurz pripravili a školia certifikovaní audítori kybernetickej bezpečnosti Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti patriaci k odbornej špičke v oblasti kybernetickej bezpečnosti v SR.

Tento kurz poskytujeme aj formou webináru/semináru, ktorá je vhodná na preškolenie rádovo desiatok až stoviek účastníkov na zvyšovanie bezpečnostného povedomia o KB v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Formy realizácie

Kurz sa štandardne realizuje v profesionálnom školiacom centre formou verejného kurzu. Kurz je hybridnou formou, t.j účastník si môže pri objednávke vybrať prezenčnú formu alebo online pripojenie, kde mu bude k dispozícii asistent, dynamická kamera zo zoomom na prednášajúceho a zaslanie tlačených materiálov vopred.

Pre väčšiu skupinu účastníkov z jednej organizácie Vám radi ponúkneme aj možnosť neverejného kurzu priamo vo Vašich priestoroch, ako aj úpravu kurzu na mieru čo sa týka obsahu (požiadavky pre konkrétne sektory, napr. pre zamestnancov verejnej správy). V prípade záujmu kontaktujte vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Vzhľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia v danom termíne kurzu môže prísť ku obmedzeniam počtu účastníkov, režimu a pod. Tieto obmedzenia Vám budú vopred včas komunikované.

Obsah kurzu

 • Základné pojmy v kybernetickej bezpečnosti
 • Riadenie hrozieb a rizík
 • Kybernetické bezpečnostné incidenty
 • Riadenie kontinuity činností
 • Bezpečnosť prevádzky IT
 • Bezpečnosť komunikačných sietí
 • Digitálna identita
 • Kryptografické opatrenia
 • Personálna bezpečnosť
 • Riadenie dodávateľov a bezpečnosť tretích strán
 • Princípy bezpečného vývoja a obstarávania systémov (SSDLC)
 • Základy bezpečnostnej architektúry
 • Overovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti
 • Vplyv súčasných technológií na bezpečnosť
 • Praktické cvičenie po každej kapitole

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Základy kybernetickej bezpečnosti”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Kurz Základy kybernetickej bezpečnosti

320,00 

voľné

(13 recenzií zákazníkov)

 

Dĺžka kurzu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Cieľ kurzu: Cieľom kurzu, určeného najmä pre IT a biznis manažérov, je vysvetliť terminológiu, princípy a poskytnúť základné odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 320 €. Nie sme platcami DPH.
Katalógové číslo: - Kategórie: Značka:

Prínosy kurzu

Účastníci kurzu získajú:

 • Znalosti potrebné na pochopenie významu kybernetickej bezpečnosti pre činnosť organizácie
 • Vedomosti potrebné na prehľad o jednotlivých oblastiach kybernetickej bezpečnosti
 • Schopnosť rozumieť jednotlivým rolám, a zodpovednosti zamestnancov organizácie vo vzťahu k informačným a komunikačným technológiám a kybernetickej bezpečnosti
 • Znalosť systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • Znalosti potrebné na pochopenie zraniteľností, hrozieb a rizík kybernetickej bezpečnosti
 • Schopnosť analyzovať požadovanú úroveň ochrany informačných aktív
 • Schopnosť porozumieť podstate bezpečnostných požiadaviek a bezpečnostných cieľov
 • Schopnosť porozumieť integrácii požiadaviek kybernetickej bezpečnosti do procesov a systémov organizácie
 • Schopnosť dohliadnuť na plnenie požiadaviek kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s IT službami, obstaraním, vývojom a prevádzkou informačných a komunikačných technológií

Pre koho je kurz určený

 • Odborníci s informatickým vzdelaním, zodpovední za vývoj systémov, správu IKT a poskytovanie IT služieb
 • Odborníci v oblasti ochrany údajov a riadenia bezpečnostných rizík
 • Pre záujemcov o kurzy Manažéra kybernetickej bezpečnosti, ktorí nemajú prax v informačnej, resp. kybernetickej bezpečnosti

Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov a laickú verejnosť.

Garancie, kvalita a výhody

Kurz pripravili a školia certifikovaní audítori kybernetickej bezpečnosti Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti patriaci k odbornej špičke v oblasti kybernetickej bezpečnosti v SR.

Tento kurz poskytujeme aj formou webináru/semináru, ktorá je vhodná na preškolenie rádovo desiatok až stoviek účastníkov na zvyšovanie bezpečnostného povedomia o KB v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Formy realizácie

Kurz sa štandardne realizuje v profesionálnom školiacom centre formou verejného kurzu. Kurz je hybridnou formou, t.j účastník si môže pri objednávke vybrať prezenčnú formu alebo online pripojenie, kde mu bude k dispozícii asistent, dynamická kamera zo zoomom na prednášajúceho a zaslanie tlačených materiálov vopred.

Pre väčšiu skupinu účastníkov z jednej organizácie Vám radi ponúkneme aj možnosť neverejného kurzu priamo vo Vašich priestoroch, ako aj úpravu kurzu na mieru čo sa týka obsahu (požiadavky pre konkrétne sektory, napr. pre zamestnancov verejnej správy). V prípade záujmu kontaktujte vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Vzhľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia v danom termíne kurzu môže prísť ku obmedzeniam počtu účastníkov, režimu a pod. Tieto obmedzenia Vám budú vopred včas komunikované.

Obsah kurzu

 • Základné pojmy v kybernetickej bezpečnosti
 • Riadenie hrozieb a rizík
 • Kybernetické bezpečnostné incidenty
 • Riadenie kontinuity činností
 • Bezpečnosť prevádzky IT
 • Bezpečnosť komunikačných sietí
 • Digitálna identita
 • Kryptografické opatrenia
 • Personálna bezpečnosť
 • Riadenie dodávateľov a bezpečnosť tretích strán
 • Princípy bezpečného vývoja a obstarávania systémov (SSDLC)
 • Základy bezpečnostnej architektúry
 • Overovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti
 • Vplyv súčasných technológií na bezpečnosť
 • Praktické cvičenie po každej kapitole

13 recenzií k Kurz Základy kybernetickej bezpečnosti

 1. účastník kurzu

  Vedenie kurzu aj celkový priebeh, ako aj kvalita prezentovaných informácií, splnila moje očakávania.

 2. účastník kurzu

  Obsah kurzu dobre odovzdaný. Odborné znalosti lektora dostatočne hlboké.

 3. účastník kurzu

  Tlačené materiály – tlačiť prezentáciu na šírku strany, nie na výšku – je to zle čitateľné.
  Obsah kurzu – super, lektor- super, organizácia – super.

 4. účastník kurzu

  Perfektné: super organizácia, príjemný lektor, komplexný obsah… na 1*

 5. účastník kurzu

  Kurz splnil moje očakávania.

 6. účastník kurzu

  Obsah relevantný. Prezentačné zručnosti lektora vynikajúce. Celkovo na 1+

 7. účastníčka kurzu Petra H.

  Vzdelávacieho kurzu som sa zúčastnila online. Kurz splnil obsahovú aj odbornú časť. Veľmi pozitívne hodnotím aktívne zapájanie účastníkov formou príkladov a úloh, ktoré počas kurzu riešili. Veľkým prínosom bol výkladový prejav lektora, ktorý počas prezentácie používal príklady z praxe a súčasne pohotovo odpovedal na otázky účastníkov a hlavne vedel odporučiť spôsob riešenia konkrétnej špecifickej situácie. Kurz odporúčam.

 8. Jana

  Výborný kurz, kopec informácií prezentovaných zrozumiteľnou formou a príjemná atmosféra ako bonus k tomu.

 9. Miroslav Švec

  Zúčastnil som sa kurzu online formou,
  – obsah kurzu bol zaujímavý, lektor určíte témy trefne vysvetlil
  – organizácia z pohľadu obdržania materiálov pred online kurzom bola zvládnutá bezproblémovo
  Odporúčam a Ďakujem

 10. Ľubo (overený zákazník)

  Zúčastnil som sa hybridnej verzie kurzu.
  Bol výborne zvládnutý z každej stránky: obsahovej, technickej, prezentačnej, komunikačnej aj reprezentačnej. Doporučujem jak technikom tak aj zaujemcom bez tech. backgroundu.
  Netreba váhať, ide o veľmi kvalitne pripravený prehľad problematiky KB podávaný účastníkovi profesionálnym spôsobom.

 11. Drahomír Drobný

  Kurz Základy kybernetickej bezpečnosti plne naplnil moje očakávania a pomohol mi rozšíriť moje odborné znalosti. Vrelo odporúčam.

 12. Jakub Salay

  Kurz, ktorý som u Vás absolvoval, bol zaujímavý a obohacujúci.
  Prednášajúci bol odborník a tak pôsobil aj celý kurz.
  Z mojej strany nemôžem nič vytknúť, po všetkých stránkach som bol spokojný.

 13. Marián (overený zákazník)

  Kurz som absolvoval ako jeden z prvých účastníkov a rozhodne ho môžem odporúčať. Informácie na kurze sú z viacerých oblastí, takže aj v prípade, že niektorú z oblastí ovládate, nudiť sa určite nebudete, pretože je tam ešte mnoho ďalších informácií ktoré spolu súvisia. Témy sú rozhodne zaujímavé a oba dni sme naplno využili.
  Organizácia bola tiež super, aj čo sa týkalo priestorov aj občerstvenia.
  Je to určite dobre investovaný čas. Ja osobne som už prihlásený aj na ďalší kurz.

Pridať recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Go to Top