Kurz Audítor KB

590,00 

voľné

Dĺžka kurzu: 2 dni
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Cieľ kurzu: Uchádzačom o výkon roly audítora kybernetickej bezpečnosti poskytnúť znalosti a zručnosti potrebné na posudzovanie zhody a výkon auditu kybernetickej bezpečnosti; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške, na realizáciu ktorej máme autorizáciu od SNAS.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 590 €, resp. 1 090 € vrátane certifikačnej skúšky. Nie sme platcami DPH.
Katalógové číslo: - Kategórie: Značka:

Prínosy kurzu

 • Komplexná príprava na výkon roly Audítora kybernetickej bezpečnosti pre územie SR v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z.z.
 • Príprava na certifikačnú skúšku Audítora kybernetickej bezpečnosti (akreditácia SNAS, Vyhláška NBÚ č.436)

Pre koho je kurz určený

Podmienkou pre účasť na kurze je absolvovanie oboch vyššieuvedených kurzov.

Garancie, kvalita a výhody

Kurz pripravili a školia certifikovaní audítori kybernetickej bezpečnosti Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti patriaci k odbornej špičke v oblasti kybernetickej bezpečnosti v SR.

Súčasťou kurzu sú aj 2 sady skúšobných “Mock” otázok Audítora KB, na ktorých si účastníci precvičia formu a podobný obsah ako na ostrej certifikačnej skúške.

Tento kurz poskytujeme aj formou webináru/semináru, ktorá je vhodná na preškolenie rádovo desiatok až stoviek účastníkov na zvyšovanie bezpečnostného povedomia o KB v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Formy realizácie

Kurz sa štandardne realizuje v profesionálnom školiacom centre formou verejného kurzu. Kurz je hybridnou formou, t.j účastník si môže pri objednávke vybrať prezenčnú formu alebo online pripojenie, kde mu bude k dispozícii asistent, dynamická kamera zo zoomom na prednášajúceho a zaslanie tlačených materiálov vopred.

Pre väčšiu skupinu účastníkov z jednej organizácie Vám radi ponúkneme aj možnosť neverejného kurzu priamo vo Vašich priestoroch, ako aj úpravu kurzu na mieru čo sa týka obsahu (požiadavky pre konkrétne sektory, napr. pre zamestnancov verejnej správy). V prípade záujmu kontaktujte vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Vzhľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia v danom termíne kurzu môže prísť ku obmedzeniam počtu účastníkov, režimu a pod. Tieto obmedzenia Vám budú vopred včas komunikované.

Upozornenie

Pre účasť na certifikačnej skúške “Audítor kybernetickej bezpečnosti” je nutné splniť kvalifikačné kritériá – viď Prihláška na skúšku.
Absolvovanie kurzu nie je zárukou úspešného absolvovania certifikačnej skúšky.

Obsah kurzu

Právna úprava v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 • Zákony, vyhlášky, štandardy a ostatné právne normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Riadenie hrozieb a rizík

 • Riadenie rizík podľa zákona
 • Bezpečnostné opatrenia pre oblasť organizácie KB (§5 Vyhl. 362/2018 Z.z.)
 • Bezpečnostné opatrenia pre oblasť riadenia aktív, hrozieb a rizík (§6 Vyhl. 362/2018 Z.z.)

Auditné postupy, metodika audit

 • Normatívne odkazy metodiky auditu
 • Použité termíny a skratky
 • Audítor podľa § 1 Vyhlášky NBÚ č. 436/2018 Z.z.
 • Zásady auditu KB
 • Metódy auditu kybernetickej bezpečnosti
 • Určenie rozsahu auditu kybernetickej bezpečnosti
 • Stanovenie vykonateľnosti auditu
 • Začatie auditu
 • Otváracie stretnutie (kick-off meeting)
 • Získanie a verifikácia informácií
 • Spôsob posudzovania zhody s požiadavkami zákona č 69/2018 Z.z
 • Tvorba zistení auditu, vzorkovanie
 • Kritériá auditu
 • Stanovenie zhody
 • Úrovne vyspelosti bezpečnostných cieľov podľa CMMI
 • Priebeh auditu kybernetickej bezpečnosti
 • Určovanie záverov auditu
 • Obsah a formát správy z auditu
 • Ukončenie auditu
 • Záverečné stretnutie (kick-out meeting)
 • Distribúcia správy auditu kybernetickej bezpečnosti
 • Schválenie odporúčaní a plánu opatrení (Management response)

Odporúčania k certifikačnej skúške

 • Metodika skúšky audítora kybernetickej bezpečnosti
 • Odporúčania ku skúške

Case Study – simulácia auditného postupu

 • Praktická simulácia práce audítora kybernetickej bezpečnosti na praktickom príklade modelovej organizácie
 • Práca v skupinách

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Kurz Audítor KB”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Audítor KB

590,00 

voľné

Dĺžka kurzu: 2 dni
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Cieľ kurzu: Uchádzačom o výkon roly audítora kybernetickej bezpečnosti poskytnúť znalosti a zručnosti potrebné na posudzovanie zhody a výkon auditu kybernetickej bezpečnosti; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 590 €, resp. 1 090 € vrátane certifikačnej skúšky. Nie sme platcami DPH.
Katalógové číslo: - Kategórie: Značka:

Prínosy kurzu

 • Komplexná príprava na výkon roly Audítora kybernetickej bezpečnosti pre územie SR v zmysle vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z.z.
 • Príprava na certifikačnú skúšku Audítora kybernetickej bezpečnosti (akreditácia SNAS, Vyhláška NBÚ č.436)

Pre koho je kurz určený

Podmienkou pre účasť na kurze je absolvovanie kurzov Manažér KB-1 (Riadenie kybernetickej bezpečnosti) a Manažér KB-2 (Prevádzka kybernetickej bezpečnosti).

Garancie, kvalita a výhody

urz pripravili a školia certifikovaní audítori kybernetickej bezpečnosti Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti patriaci k odbornej špičke v oblasti kybernetickej bezpečnosti v SR.

Tento kurz poskytujeme aj formou webináru/semináru, ktorá je vhodná na preškolenie rádovo desiatok až stoviek účastníkov na zvyšovanie bezpečnostného povedomia o KB v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Formy realizácie

Kurz sa štandardne realizuje v profesionálnom školiacom centre formou verejného kurzu. Kurz je hybridnou formou, t.j účastník si môže pri objednávke vybrať prezenčnú formu alebo online pripojenie, kde mu bude k dispozícii asistent, dynamická kamera zo zoomom na prednášajúceho a zaslanie tlačených materiálov vopred.

Pre väčšiu skupinu účastníkov z jednej organizácie Vám radi ponúkneme aj možnosť neverejného kurzu priamo vo Vašich priestoroch, ako aj úpravu kurzu na mieru čo sa týka obsahu (požiadavky pre konkrétne sektory, napr. pre zamestnancov verejnej správy). V prípade záujmu kontaktujte vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Vzhľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia v danom termíne kurzu môže prísť ku obmedzeniam počtu účastníkov, režimu a pod. Tieto obmedzenia Vám budú vopred včas komunikované.

Upozornenie

Pre účasť na certifikačnej skúške “Audítor kybernetickej bezpečnosti” je nutné splniť kvalifikačné kritériá – viď Prihláška na skúšku.
Absolvovanie kurzu nie je zárukou úspešného absolvovania certifikačnej skúšky.

Obsah kurzu

Právna úprava v oblasti kybernetickej bezpečnosti

 • Zákony, vyhlášky, štandardy a ostatné právne normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Riadenie hrozieb a rizík

 • Riadenie rizík podľa zákona
 • Bezpečnostné opatrenia pre oblasť organizácie KB (§5 Vyhl. 362/2018 Z.z.)
 • Bezpečnostné opatrenia pre oblasť riadenia aktív, hrozieb a rizík (§6 Vyhl. 362/2018 Z.z.)

Auditné postupy, metodika audit

 • Normatívne odkazy metodiky auditu
 • Použité termíny a skratky
 • Audítor podľa § 1 Vyhlášky NBÚ č. 436/2018 Z.z.
 • Zásady auditu KB
 • Metódy auditu kybernetickej bezpečnosti
 • Určenie rozsahu auditu kybernetickej bezpečnosti
 • Stanovenie vykonateľnosti auditu
 • Začatie auditu
 • Otváracie stretnutie (kick-off meeting)
 • Získanie a verifikácia informácií
 • Spôsob posudzovania zhody s požiadavkami zákona č 69/2018 Z.z
 • Tvorba zistení auditu, vzorkovanie
 • Kritériá auditu
 • Stanovenie zhody
 • Úrovne vyspelosti bezpečnostných cieľov podľa CMMI
 • Priebeh auditu kybernetickej bezpečnosti
 • Určovanie záverov auditu
 • Obsah a formát správy z auditu
 • Ukončenie auditu
 • Záverečné stretnutie (kick-out meeting)
 • Distribúcia správy auditu kybernetickej bezpečnosti
 • Schválenie odporúčaní a plánu opatrení (Management response)

Odporúčania k certifikačnej skúške

 • Metodika skúšky audítora kybernetickej bezpečnosti
 • Odporúčania ku skúške

Case Study – simulácia auditného postupu

 • Praktická simulácia práce audítora kybernetickej bezpečnosti na praktickom príklade modelovej organizácie
 • Práca v skupinách

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Audítor KB”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Go to Top