Dĺžka kurzu: 2 dni
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko a/alebo online
Cieľ kurzu: Uchádzačom o výkon roly audítora kybernetickej bezpečnosti poskytnúť znalosti a zručnosti potrebné na posudzovanie zhody a výkon auditu kybernetickej bezpečnosti; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške, na realizáciu ktorej máme autorizáciu od SNAS.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 690,00 €. Nie sme platiteľmi DPH.