Kurz Manažér KB-1

590,00 

voľné

(12 recenzií zákazníkov)
Dĺžka kurzu: 2 dni
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Cieľ kurzu: Uchádzačom o výkon roly manažéra kybernetickej bezpečnosti poskytnúť znalosti potrebné na riadenie procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti v organizácii; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške, na realizáciu ktorej máme autorizáciu od SNAS.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 590 €. Nie sme platcami DPH.
Katalógové číslo: - Kategórie: Značka:

Prínosy kurzu

Komplexná príprava na výkon roly Manažéra kybernetickej bezpečnosti z pohľadu riadenia KB v zmysle pripravovanej vyhlášky Národného bezpečnostného úradu – I. časť Strategické riadenie kybernetickej bezpečnosti (Governance).

Pre koho je kurz určený

 • Pracovníci v role Manažéra kybernetickej bezpečnosti (MKB)
 • Absolventi kurzu Základy KB
 • Vlastníci certifikátov CISA/CISM/CRISC/CGEIT/CISSP
 • Manažéri informačnej bezpečnosti – seniori s praxou v IB/KB

Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov, laickú verejnosť, pracovníkov v IT bez skúseností v kybernetickej bezpečnosti. Pre nich je odporúčané najprv absolvovať kurz Základy kybernetickej bezpečnosti.

Garancie, kvalita a výhody

Kurz pripravili a školia certifikovaní audítori kybernetickej bezpečnosti Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti patriaci k odbornej špičke v oblasti kybernetickej bezpečnosti v SR.

Súčasťou kurzu sú aj 2 sady skúšobných “Mock” otázok Manažéra KB, na ktorých si účastníci precvičia formu a podobný obsah ako na ostrej certifikačnej skúške.

Tento kurz poskytujeme aj formou webináru/semináru, ktorá je vhodná na preškolenie rádovo desiatok až stoviek účastníkov na zvyšovanie bezpečnostného povedomia o KB v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Formy realizácie

Kurz sa štandardne realizuje v profesionálnom školiacom centre formou verejného kurzu. Kurz je hybridnou formou, t.j účastník si môže pri objednávke vybrať prezenčnú formu alebo online pripojenie, kde mu bude k dispozícii asistent, dynamická kamera zo zoomom na prednášajúceho a zaslanie tlačených materiálov vopred.

Pre väčšiu skupinu účastníkov z jednej organizácie Vám radi ponúkneme aj možnosť neverejného kurzu priamo vo Vašich priestoroch, ako aj úpravu kurzu na mieru čo sa týka obsahu (požiadavky pre konkrétne sektory, napr. pre zamestnancov verejnej správy). V prípade záujmu kontaktujte vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Vzhľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia v danom termíne kurzu môže prísť ku obmedzeniam počtu účastníkov, režimu a pod. Tieto obmedzenia Vám budú vopred včas komunikované.

Upozornenie

Pre účasť na pripravovanej certifikačnej skúške „Manažér kybernetickej bezpečnosti“ je nutné splniť samostatné kvalifikačné kritériá – viď Postup pre získanie certifikátu Manažéra KB.

Absolvovanie kurzu nie je zárukou úspešného absolvovania certifikačnej skúšky.

Obsah kurzu

 • Úvod a terminológia KB
 • Právna úprava v oblasti KB
 • Technická normalizácia v KB
 • Základy manažmentu a riadenia obchodných procesov (BCM)
 • Riadenie hrozieb a rizík (Risk Management)
 • Riadenie kontinuity (BCM)
 • Personálna bezpečnosť
 • Riadenie dodávateľov a bezpečnosť tretích strán
 • Základy bezpečnostnej architektúry
 • Overovanie úrovne KB
 • Praktické cvičenia po každej ukončenej kapitole

12 recenzií k Kurz Manažér KB-1

 1. účastník

  Výborný obsah, organizácia, príjemné prostredie, zabezpečenie (obed, občerstvenie, materiály)

 2. účastník

  Bol som spokojný, splnilo to moje očakávania, ťažko sa hľadajú negatíva. Cením si môžnosť priamej diskusie aj cez prestávky a obed.

 3. Janka

  Obsah kurzu – 2, Získané poznatky – 2, Materiál ku kurzu – 1, Školíace priestory – 1, Prezentačné zručnosti lektora – 2, Odborné znalosti lektora – 2, Organizácia kurzu – 1, Počet cvičení – 3
  (1 – výborne, 5 – nedostatočne)

 4. Ing, Martin Švidroň (overený zákazník)

  Kurz super, možno jemné zlepšenie by mohlo byť vo forme reálnej spoločnosti v ktorej by sme postupne vypracovávali teoretické znalosti preberané počas kurzu.

 5. Mikuláš Galis (overený zákazník)

  školenie MKB 1 bolo no výbornej úrovni, s dostatočnými informáciami a výmenou skúseností.

 6. Mária (overený zákazník)

  Veľká vďaka za kurz, vynikajúci lektori, materiály. Všetko vysvetlené.

 7. Miroslav Bros (overený zákazník)

  Kurz KB1 bol pre mňa prínosom keďže som mohol konfrontovať svoje doterajšie poznatky s poznatkami podanými na profesionálnej úrovni, pričom sa mi vygenerovali ďalšie otázky pre ktoré sa rád zúčastním nadväzného kurzu KB2, aby som na ne dostal odpoveď.

  Rád by som v nasledovnom kurze (KB2) viac “cvičil” na cvičných otázkach (vôbec nemusí byť písomne … stačí formou dialógu s vysvetlením správnych odpovedí, aby ste mi pomohli lepšie sa pripraviť na skúšky MKB.

  Oceňujem Váš priateľský prístup, celkovú priateľskú atmosféru a teším sa na KB2.

 8. Dušan Peško

  Oceňujem najmä možnosť diskusie ku každej časti školenia účastníkov s lektorom doplnenú o informácie z praxe. Výborné je tiež prostredie a technické zabezpečenie kurzu a kombinácia on-site a on-line účastnkov.

 9. Pavol

  Kurz MKB1 pokrýva svojim obsahom značnú časť témy ZoKB. Veľkou výhodou kurzu je kvalitný lektor, materiály, priestory a celková atmosféra. Počas kurzu sme si vymenili skúsenosti aj s ostatnými účastníkmi z rôznych sektorov, čo považujem za veľké plus.

 10. Martin F. (overený zákazník)

  Kurz MKB1 a MKB2 poskytujú veľmi dobrý základ pre každého, kto profesne rieši oblasť kybernetickej bezpečnosti, či na metodickej alebo manažérskej úrovni. Témy sú vysvetlené veľmi jasne, s dobrými príkladmi z praxe aj teóriou.
  Samotná organizácia kurzu je na veľmi dobrej úrovni, čo sa týka priestorov, občerstvenia a celkovej atmosféry. Určite odporúčam pre každého, kto pôsobí v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

 11. ladislav lengyel

  kurz, skolenie na vynikajúcej urovni, mnozstvo informacii – lektor na vybornej urovni, velka vdaka

 12. Marián (overený zákazník)

  Kurz som sa zúčastnil v náväznosti na “Základy kybernetickej bezpečnosti”. Opäť veľká spokojnosť. Veľa dobrých informácií, dobre spracované a hlavne by som chcel oceniť možnosť rôznych diskusií nielen s lektorom ale aj s účastníkmi navzájom. Účastníci na kurze na ktorom som sa zúčastnil ja pracujú v rôznych oblastiach, takže sa človek dozvie mnoho rôznych pohľadov na “tú istú” problematiku.
  Priestory, občerstvenie aj obed boli na vysokej úrovni. Oceňujem veľmi.

Pridať recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Manažér KB-1

590,00 

voľné

Dĺžka kurzu: 2 dni
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Cieľ kurzu: Uchádzačom o výkon roly manažéra kybernetickej bezpečnosti poskytnúť znalosti potrebné na riadenie procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti v organizácii; v základnom rozsahu aj prehľad o znalostiach potrebných k certifikačnej skúške.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 590 €. Nie sme platcami DPH.
Katalógové číslo: - Kategórie: Značka:

Prínosy kurzu

Komplexná príprava na výkon roly Manažéra kybernetickej bezpečnosti z pohľadu riadenia KB v zmysle pripravovanej vyhlášky Národného bezpečnostného úradu.

Pre koho je kurz určený

 • Pracovníci v role Manažéra kybernetickej bezpečnosti (MKB)
 • Absolventi kurzu Základy KB
 • Vlastníci certifikátov CISA/CISM/CRISC/CGEIT/CISSP
 • Manažéri informačnej bezpečnosti – seniori s praxou v IB/KB
 •  

Kurz nie je vhodný pre začiatočníkov, laickú verejnosť, pracovníkov v IT bez skúseností v kybernetickej bezpečnosti. Pre nich je potrebné najprv absolvovať kurz Základy kybernetickej bezpečnosti.

Garancie, kvalita a výhody

Kurz pripravili a školia certifikovaní audítori kybernetickej bezpečnosti Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti patriaci k odbornej špičke v oblasti kybernetickej bezpečnosti v SR.

Tento kurz poskytujeme aj formou webináru/semináru, ktorá je vhodná na preškolenie rádovo desiatok až stoviek účastníkov na zvyšovanie bezpečnostného povedomia o KB v zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte na vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Formy realizácie

Kurz sa štandardne realizuje v profesionálnom školiacom centre formou verejného kurzu. Kurz je hybridnou formou, t.j účastník si môže pri objednávke vybrať prezenčnú formu alebo online pripojenie, kde mu bude k dispozícii asistent, dynamická kamera zo zoomom na prednášajúceho a zaslanie tlačených materiálov vopred.

Pre väčšiu skupinu účastníkov z jednej organizácie Vám radi ponúkneme aj možnosť neverejného kurzu priamo vo Vašich priestoroch, ako aj úpravu kurzu na mieru čo sa týka obsahu (požiadavky pre konkrétne sektory, napr. pre zamestnancov verejnej správy). V prípade záujmu kontaktujte vzdelavanie@cybercompetence.sk.

Vzhľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia v danom termíne kurzu môže prísť ku obmedzeniam počtu účastníkov, režimu a pod. Tieto obmedzenia Vám budú vopred včas komunikované.

Upozornenie

Pre účasť na pripravovanej certifikačnej skúške „Manažér kybernetickej bezpečnosti“ bude nutné splniť samostatné kvalifikačné kritériá.

V súčasnosti prebieha legislatívne ukotvenie roly “Manažér kybernetickej bezpečnosti” a certifikačná skúška by mala byť k dispozícii koncom roka 2021.

Absolvovanie kurzu nie je zárukou úspešného absolvovania certifikačnej skúšky.

Obsah kurzu

 • Úvod a terminológia KB
 • Právna úprava v oblasti KB
 • Technická normalizácia v KB
 • Základy manažmentu a riadenia obchodných procesov
 • Riadenie hrozieb a rizík
 • Riadenie kontinuity
 • Personálna bezpečnosť
 • Riadenie dodávateľov a bezpečnosť tretích strán
 • Základy bezpečnostnej architektúry
 • Overovanie úrovne KB
 • Praktické cvičenia po každej ukončenej kapitole

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Manažér KB-1”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Go to Top