Postup pri certifikácii Manažéra kybernetickej bezpečnosti

Postup pre záujemcov o certifikáciu manažéra kybernetickej bezpečnosti je nasledovný: