Postup pri certifikácii Manažéra kybernetickej bezpečnosti

Kompetenčné centrum ako orgán posudzovania zhody prechádza procesom akreditácie na certifikáciu manažérov kybernetickej bezpečnosti podľa ISO/IEC 17024.

Postup pre záujemcov o certifikáciu manažéra kybernetickej bezpečnosti je nasledovný: