Dĺžka skúšky: 150 minút a 100 otázok
Forma skúšky: Online so vzdialeným dohľadom supervízora
Cieľ skúšky: Kandidátov, ktorí splnia vstupné podmienky, otestovať akreditovanou certifikačnou skúškou, a v prípade jej úspešného  absolvovania vystaviť Certifikát Manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zákona č. 69/2018 Z.z o kybernetickej bezpečnosti.
Cena skúšky: Cena za absolvovanie certifikačnej skúšky je 300 €. Nie sme platiteľmi DPH.