Prínos pre zainteresovanú stranu, ktorý je možné dosiahnuť pomocou jedného alebo viacerých výstupov.
ITIL®4 Best practice