Prospešný výsledok poskytovaný organizáciou pre svojich zákazníkov, príjemcov a zainteresované strany.
ISO 22300:2018, 3.181