Cesta alebo prostriedky, pomocou ktorých môže útočník získať prístup k počítaču alebo sieťovému serveru s cieľom dosiahnuť škodlivý výsledok.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.10