Strata schopnosti fungovať podľa špecifikácií alebo poskytovať požadovaný výstup alebo výsledok.
ITIL®4 Best practice