Schopnosť organizácie, osoby, procesu, aplikácie, konfiguračnej položky alebo IT služby vykonávať činnosť.
ITIL®4 Best practice