Spôsobilosť alebo ticket v systéme riadenia prístupu.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.14