Strategická a taktická spôsobilosť, vopred schválená vedením organizácie plánovať a reagovať na podmienky, situácie a udalosti s cieľom pokračovať v činnostiach na prijateľnej vopred definovanej úrovni.
ISO 22300:2018, 3.49