Dokazovanie, že boli splnené určené požiadavky týkajúce sa produktu, procesu, systému, osoby alebo orgánu.
STN EN ISO/IEC 17000: 2005, čl. 2.1
2022-07-03T08:16:38+00:00

postup preukázania, či boli splnené špecifické požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, služby, systému, osoby alebo orgánu

2021-02-03T23:33:12+00:00
Go to Top