Postup preukázania, či boli splnené špecifické požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, služby, systému, osoby alebo orgánu.
Nariadenie EÚ č. 765/2008
2022-07-03T08:16:29+00:00

posudzovanie zhody vymedzené v článku 2 bode 12 nariadenia (ES) č. 765/2008
[Nariadenie EÚ č. 881/2019]

2021-02-03T23:40:40+00:00
Go to Top