Orgán vykonávajúci posudzovanie zhody treťou stranou podľa certifikačnej schémy.
ISO/IEC 17065: 2012, čl. 3.12