Výskyt alebo zmena určitého súboru okolností.

POZNÁMKA 1: Udalosť môže byť jeden alebo viacero výskytov a môže mať niekoľko príčin.
POZNÁMKA 2: Za udalosť možno považovať, aj stav, keď nenastane jedna alebo viacero okolností.

ISO 22300:2018, 3.82