Udalosť alebo stav, ktorý má potenciál spôsobiť stratu aktív a nežiadúce následky alebo vplyv spôsobený touto stratou.
Slovník NIST