Podmnožina IT infraštruktúry, ktorá sa používa na konkrétny účel, napríklad prevádzkové prostredie alebo testovacie prostredie. Môže tiež znamenať vonkajšie podmienky, ktoré niečo ovplyvňujú alebo niečo menia.
ITIL®4 Best practice