Interaktívne simulované prostredie, ku ktorému má prístup viacero používateľov prostredníctvom online rozhrania.
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.51