komplexné prostredie, ktoré je výsledkom interakcie ľudí, softvéru a služieb na internete prostredníctvom technologických zariadení a sietí naň pripojených, ktoré neexistuje v akejkoľvek fyzickej podobe
ISO/IEC 27032:2012, čl.4.21