Dočasná štruktúra, ktorá je vytvorená za účelom dodania jedného alebo viacerých výstupov (alebo produktov) podľa dohodnutého obchodného prípadu.
ITIL®4 Best practice