Európska únia dá viac ako 154 miliónov do kyberbezpečnosti

Bratislava/Brusel 7.12.2022 – Európska komisia (EK) otvorila cez svoj program Digitálna Európa šesť nových výziev pre oblasť kybernetickej bezpečnosti. Slovenské firmy a organizácie tak môžu získať finančné prostriedky na tréningové  centrá, budovanie bezpečnostných centier a mnoho ďalšieho.

Investícia v podobe grantov v hodnote 154 000 000 EUR pôjde na posilnenie kybernetickej bezpečnosti v Európe. Cieľom 6 výziev je posilniť kybernetickú bezpečnosť infraštruktúry 5G sietí, zlepšenie testovacích a certifikačných schopností členských krajín, podpora implementácie nových pravidiel o kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica NIS2) do národnej legislatívy, ako aj kapacity bezpečnostných operačných centier v celej EÚ. 

„Vďaka programu Digitálna Európa majú slovenské firmy skvelú príležitosť rozvíjať oblasť kybernetickej bezpečnosti. V tomto balíku výziev je až sedem oblastí, na ktoré môžu firmy a organizácie získať podporu od Európskej únie. V oblasti kybernetickej bezpečnosti máme na Slovensku ešte stále, čo zlepšovať, ” povedal generálny riaditeľ KCCKB Ivan Makatura. 

Výška podpory zo strany EÚ je zväčša 50%, pre malé a stredné podniky 75% z celkového projektového rozpočtu. Výzvy sú otvorené do 15. februára 2023. Žiadatelia budú môcť čerpať finančnú podporu v oblastiach:

  1.   Európska odolnosť, koordinácia a tréningové centrá v oblasti kybernetickej bezpečnosti –  15 000 000 EUR s maximálnou výškou grantu na projekt 1 000 000 – 4 000 000 EUR, určená je pre všetky organizácie EÚ, pokiaľ ide o druhý cieľ projekty môžu podávať tvorcovia a poskytovatelia služieb tréningových centier v oblasti kybernetickej bezpečnosti z EÚ.
  1. Budovanie kapacít bezpečnostných operačných centier (SOCs) – 72 500 000 EUR s maximálnou výškou grantu na projekt 1 000 000 – 10 000 000 EUR, projekty môžu podávať verejní a súkromní aktéri, ako aj konzorciá akéhokoľvek druhu a, ktoré môžu podporovať detekciu kybernetických hrozieb a zdieľanie CTI.
  1.     Zabezpečenie strategických digitálnych infraštruktúr a 5G technológií – 10 000 000 EUR s  maximálnou výškou grantu na projekt 1 000 000 – 3 000 000 EUR, výzva je určená  pre všetky subjekty najmä však pre národné orgány (ako sú regulátori elektronických komunikácií alebo orgány zodpovedné za bezpečnosť). 
  1. Zavádzanie inovatívnych riešení kybernetickej bezpečnosti – 32 000 000 EUR s maximálnou výškou grantu na projekt 1 000 000 – 5 000 000 EUR, zapojiť sa môžu najmä malé a stredné podniky, ale ani ostatní aktéri nie sú vylúčení.
  1.   Podpora implementácie smernice NIS a národných stratégií kybernetickej bezpečnosti – 20 000 000 EUR s maximálnou výškou grantu na projekt 1 000 000 – 5 000 000 EUR, určené pre príslušné orgány členských štátov, ktoré zohrávajú centrálnu úlohu pri implementácii smernice o NIS, CSIRTy vrátane sektorových tímov CSIRT, bezpečnostné operačné centrá (SOCy), poskytovatelia základných služieb (PZS), poskytovatelia digitálnych služieb, zainteresované strany v odvetví (vrátane centier pre zdieľanie informácií a analýzu – ISAC) a ďalší aktéri v rozsahu pôsobnosti smernice NIS.
  1.   Testovacie a certifikačné kapacity – 5 000 000 EUR, táto téma sa zameriava najmä na národné certifikačné orgány kybernetickej bezpečnosti, orgány posudzovania zhody, akreditačné orgány, univerzity a ďalšie relevantné zainteresované strany. 

Pre viac informácií a detaily k výzvam: 

Viac informácií o výzvach nájdu záujemcovia na webových stránkach Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti (KCCKB). 

V prípade potreby konzultácie môžu záujemcovia kontaktovať KCCKB, na adrese projektyEU@cybercompetence.sk alebo na telefonicky na +421 918 929 148 

O Kompetenčnom a certifikačnom centre kybernetickej bezpečnosti 

Centrum spája slovenskú komunitu a tvorí štandardy pre posudzovanie, vzdelávanie a európske projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Služby Kompetenčného centra zahŕňajú široké profesionálne portfólio auditu, konzultačných služieb a certifikácie osôb, produktov a manažérskych systémov. 

Kontakt pre média:

Mgr. Alexandra Húsková
mobil: +421 903 761 801
e-mail: alexandra.huskova@cybercompetence.sk