Organizačná jednotka alebo projekt, ku ktorým sú priradené náklady.
ITIL®4 Best practice