Dĺžka kurzu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko a/alebo online
Cieľ kurzu: Účastníkom poskytnúť prehľad o základných princípoch kybernetickej bezpečnosti,  zvýšiť povedomie o ochrane informácií a získať schopnosť identifikovať najčastejšie kybernetické bezpečnostné hrozby.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 280 €. Nie sme platiteľmi DPH.