Dĺžka kurzu: 1 deň
Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko a/alebo online
Cieľ kurzu: Účastníkom poskytnúť prehľad o základných princípoch kybernetickej bezpečnosti, zvýšiť bezpečnostné povedomie o ochrane informácií v zmysle požiadaviek Zákona o KB č. 69/2018 Z. z. a získať schopnosť identifikovať najčastejšie kybernetické bezpečnostné hrozby.
Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 320,00 €. Nie sme platiteľmi DPH.