• Kurz Riadenie rizík v KB

  320,00 
  Dĺžka kurzu: 1 deň
  Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 12
  Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko a/alebo online
  Cieľ kurzu: Cieľom špecializačného kurzu Riadenie rizík v kybernetickej bezpečnosti je poskytnúť uchádzačom, ktorí v rámci svojho pracovného zaradenia potrebujú podrobné znalosti a postupy potrebné pre analýzu a riadenie rizík v kybernetickom priestore (najmä Manažéri KB) v zmysle platných právnych predpisov, metodických usmernení regulátora a technických noriem. Kurz poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.Tento kurz odporúčame absolvovať spolu s workshopom Riadenie rizík v KB.
  Cena kurzu: Cena za účastníka kurzu je 320 €. Nie sme platiteľmi DPH.
  Výber možností Detaily
 • Workshop Riadenie rizík v KB

  320,00 
  Dĺžka workshopu: 1 deň
  Počet účastníkov: Minimálne 6 – Maximálne 9
  Miesto konania: Bratislava, školiace stredisko
  Cieľ workshopu: Cieľom praktického workshopu Riadenie rizík v kybernetickej bezpečnosti je formou práce v skupinách osvojenie zručností pri nastavení procesu riadenia rizík a to od identifikácie aktív až po realizáciu vzorovej analýzy rizík s využitím bezpečnostného rámca ISO/IEC 27005. Pred účasťou na workshope odporúčame najprv absolvovať Kurz Riadenie rizík v KB s podrobnou teoretickou prípravou v problematike. Workshop poskytujeme aj neverejnou formou – viď Formy realizácie.
  Cena workshopu: Cena za účastníka kurzu je 320 €. Nie sme platcami DPH.
  Výber možností Detaily
Go to Top