Obmedzenie akýchkoľvek negatívnych následkov konkrétneho incidentu.
ISO 22300:2018, 3.146