Opatrenia prijaté s cieľom zastaviť príčiny bezprostredného nebezpečenstva  a/alebo na zmiernenie následkov potenciálne destabilizujúcich udalostí alebo narušenia a návrat do normálneho stavu.
ISO 22300:2018, 3.115