Osoba alebo organizácia, ktorá má záujem alebo účasť v organizácii, produkte, službe, praktike alebo inom subjekte.
ITIL®4 Best practice