Zainteresovaná strana zodpovedná za poskytovanie služieb, ktoré organizácia využíva.
ITIL®4 Best practice