Dodávateľ, dodávateľ alebo poskytovateľ služieb, s ktorými sa organizácia dohodne na pomoci organizácii v jej funkcii organizácie v dodávateľskom reťazci.
ISO 22300:2018, 3.30