Hodnotený dôsledok konkrétneho výsledku.
ISO 22300:2018, 3.107